Mūsu doktorants ieguvis savu grādu!

Mūsu pētnieks Anzelms Zukuls ir veiksmīgi aizstāvējis savu promocijas darbu ar nosaukumu “Degenerated ZnO nanocrystals: synthesis, properties and usage” un ieguvis doktora grādu!

Apsveicam un vēlam panākumus turpmākajos pētījumos!