Viedie materiāli, fotonika, tehnoloģiju un inženiertehnoloģiju ekosistēmas

Latvijas Zinātņu Padome, Latvija

Periods: 01/2023 – 12/2024

€ 217 000

Dinamiskās Šotkī diodes ģeneratoru izstrāde izmantojot pārejas metālu oksīdus ar platu aizliegto zonu un karsto elektronu injekciju

Latvijas Zinātņu Padome, Latvija

Periods: 01/2022 – 12/2024

€ 300 000

Fotodopētas TiO2 kvantu punktu daļiņas gāzu detektēšanai istabas temperatūrā un mitrumā

Latvijas Zinātņu Padome, Latvija

Periods: 01/2022 – 12/2024

€ 300 000

Elektrodu un elektrolītu izpēte amfotēras atsaistītas uzlādējamas baterijas iegūšanai

Latvijas Zinātņu Padome, Latvija

Periods: 01/2022 – 12/2024

€ 300 000

Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām

M-ERA.NET and State Education Development Agency Republic of Latvia

Periods: 06/2021 – 05/2024

€ 201 273

Bioabsorbējami implantējami triboelektriskie nanoģeneratori

ERA.Net RUS Plus, Federālā izglītības un zinātnes ministrija (Vācija) un Valsts izglītības un attīstības aģentūra (Latvija)

Periods: 04/2021 – 03/2024

€ 207 528

Videi draudzīga metālorganisko savienojumu sintēze fenzīmu iekapsulēšanai un enerģijas ieguvei

Valsts Reģionālas attīstības aģentūra, LV-LT-Taiwan

Periods: 02/2021-02/2024

€ 72 000

Polimēru triboelektrisku nanoģeneratoru kontakta elektrifikācijas mehānismu skaitliska izpēte un modelēšana

Latvijas Republikas izglītības un attīstības aģentūra

Periods: 01/2021 – 06/2023

€ 111 504

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Latvijas Zinātņu Padome, Latvija

Periods: 07/2020 – 12/2020

€ 497 580

Triboelektriskas robežvirsmas mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā

Latvijas Republikas izglītības un attīstības aģentūra

Periods: 05/2020 – 04/2023

€ 133 806

Atsaistīta amfotēriska elektrolīze ūdeņraža ģenerēšanai

Latvijas Republikas izglītības un attīstības aģentūra

Periods: 05/2020 – 04/2023

€ 133 806

Jauno antimikrobiālo pārklājumu izstrāde ar asām Z-shēmas fotokatalītiskajām nanoarhitektūram iekštelpu lietojumiem

Latvijas Republikas izglītības un attīstības aģentūra

Periods: 03/2019 – 02/2022

€ 133 806

Plazmonisko oksīdu kvantu punkti enerģiju taupošiem viedajiem logiem

Latvijas Zinātņu padome

Periods: 09/2018- 08/2021

€ 299 512

Jauni ar heteroatomiem dopēti nanooglekļa katalizatori degvielas šūnām un metāla-gaisa baterijām

ERA.Net RUS Plus, Federālā izglītības un zinātnes ministrija (Vācija) un Valsts izglītības un attīstības aģentūra (Latvija)

Periods: 03/2018 – 02/2021

€ 188 000

Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra

Periods: 07/2017 – 06/2021

€ 333 000

Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai

Latvijas Republikas Centrālā Finanšu un Līgumu aģentūra

Periods: 03/2017 – 02/2020

€ 647 361