Directors: Prof. Andris Šutka

andris.sutka@rtu.lv

Andris Šutka ieguva savu doktora grādu ķīmijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) 2012. gadā. Viņa promocijas darba tēma bija saistīta ar pārejas metālu oksīdu nanodaļiņu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Doktorantūras laikā viņa intereses bija metāla oksīdu defektu ķīmija, ķīmiskie oksīdu pusvadītāju gāzes sensori un fotokatalizatori.

Pēc doktora grāda iegūšanas, viņš īstenoja pēcdoktorantūras pētījumus Tartu universitātē, Igaunijā (2013-2016), pētot suspendētu daļiņu viedos logus. Pašlaik Prof. Šutka ir profesors RTU un 2017. gadā viņš nodibināja jaunu struktūrvienību – funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātnisko laboratoriju (FMTZL) materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. FMTZL vadīšanas laikā prof. Šutka piesaistīja 2.5 milj. eiro finansējumu un vietējiem un starptautiskiem konkursiem. 2021. gadā FMTZL tika apvienota ar neorganiskās ķīmijas institūtu un silikātu materiālu institūtu, izveidojot materiālu un virsmu tehnoloģiju institūtu.

Pašlaik prof.Šutka vada viena doktoranta promocijas darbu un četru pēcdoktorantu pētnieku darbus dažādos pētījumu virzienos. Viņa pētījumu intereses ietver mīkstos triboelektriskos un piezoelektriskos materiālus, kā arī pusvadītāju oksīdu nanomateriālus gāzes sensoriem, kā arī fotohromiem, fotokatalītiskiem un antimikrobiāliem pielietojumiem.

Profesori

Gundars Mežinskis

Gundars Mežinskis

Dr.habil.sc.ing.

gundars.mezinskis@rtu.lv

Kārlis Agris Gross

Kārlis Agris Gross

Dr.Sc.Ing.

karlis-agris.gross@rtu.lv

Asociētie profesori

Inna Juhņeviča

Inna Juhņeviča

Dr.sc.Ing.

inna.juhnevica@rtu.lv

Ruta Švinka

Ruta Švinka

Dr.Sc.Ing.

ruta.svinka@rtu.lv

Gaida Maruta Sedmale

Gaida Maruta Sedmale

Dr.Sc.Ing.

gaida-maruta.sedmale@rtu.lv

Visvaldis Švinka

Visvaldis Švinka

Dr.Sc.Ing.

visvaldis.svinka@rtu.lv

Pēcdoktoranti / Vadošie pētnieki

Reinis Drunka

Reinis Drunka

Dr.chem. Direktora vietnieks

reinis.drunka@rtu.lv

Anzelms Zukuls

Anzelms Zukuls

Dr.Sc.Ing.

anzelms.zukuls@rtu.lv

Ilmārs Zālīte

Ilmārs Zālīte

Vadošais pētnieks

ilmars.zalite@rtu.lv

Svetlana Vihodceva

Svetlana Vihodceva

Dr.Sc.Ing.

svetlana.vihodceva@rtu.lv

Osvalds Verners

Osvalds Verners

Dr. pēcdoktorants

osvalds.verners@rtu.lv

Anna Šutka

Anna Šutka

Dr.Sc.Ing.

anna.sutka@rtu.lv

Līga Grase

Līga Grase

Dr.Sc.Ing. pēcdoktorants

liga.grase@rtu.lv

Mārtiņš Vanags

Mārtiņš Vanags

Dr.Sc.Ing.

martins.vanags_4@rtu.lv

Ludmila Mahņicka-Goremikina

Ludmila Mahņicka-Goremikina

Dr.Sc.Ing. pēcdoktorants
Kaspars Mālnieks

Kaspars Mālnieks

Dr.Sc.Ing. pēcdoktorants

kaspars.malnieks@rtu.lv

Vera Serga

Vera Serga

Dr.Sc.Ing.

Doktoranti / Pētnieki

Raivis Eglītis

Raivis Eglītis

Ph.D./ Pētnieks

raivis.eglitis@rtu.lv

Artūrs Plūdons

Artūrs Plūdons

Mg.Sc.Ing.

arturs.pludons@rtu.lv

Mairis Iesalnieks

Mairis Iesalnieks

Mg.sc.ing. / Ph.D. students

mairis.iesalnieks@rtu.lv

Māris Rundāns

Māris Rundāns

Ph.D./ Pētnieks

maris.rundans@rtu.lv

Dārta Ūbele Kalniņa

Dārta Ūbele Kalniņa

Mg.chem. / Ph.D. students

darta.ubele-kalnina@rtu.lv

Ramona Dūrena

Ramona Dūrena

Mg.sc.ing./ PhD students

ramona.durena@rtu.lv

Mārtiņš Randers

Mārtiņš Randers

Mg.sc.ing. / Ph.D. students
Ints Šteins

Ints Šteins

Pētnieks
Linards Lapčinskis

Linards Lapčinskis

Ph.D./ Pētnieks

linards.lapcinskis@rtu.lv

Studenti / Zinātniskie asistenti

Ņikita Griščenko

Ņikita Griščenko

Maģistra students
Sanda Bitina

Sanda Bitina

Bakalaura studente

sanda.bitina@rtu.lv

Toms Valdemārs Eiduks

Toms Valdemārs Eiduks

Mg.sc.ing.

Toms-Valdemars.Eiduks@rtu.lv

Paula Iesalniece

Paula Iesalniece

Vecākais laborants
Sabina Klimenko

Sabina Klimenko

Vecākais laborants

sabina.klimenko@rtu.lv

Ilze Jerāne

Ilze Jerāne

Zinātniskais asistents
Annija Kraukle

Annija Kraukle

Maģistra studente
Viktor Sydorenko

Viktor Sydorenko

Bakalaura students
© Copyright - Research Laboratory of Functional Material Technologies